Acasa   /   Întrebări frecvente

Ai o intrebare?

Aici găseşti răspunsuri la cele mai frecvente întrebari .

Intrebari frecvente – Roviniete


Pe ce drumuri se aplica Rovinieta  ?                

Conform Ordonantei de Urgenta 15/2002, modificata si completata, taxa de drum (rovinieta) se aplica astfel:
Pe reteaua de drumuri nationale din Romania, cu exceptia sectoarelor de drum pentru care se aplica taxe de concesiune
Pe drumurile de interes national, definite conform art. 6.1. din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 cu privire la regimul drumurilor, revizuita, cu completarile ulterioare
Pe drumurile de interes national ce apartin proprietatii statului si includ drumurile nationale de legatura cu resedintele de judet, cu capitala tarii, cu obiectivele de interes national, drumurile ce fac legatura intre drumurile de interes national, precum si cu tarile vecine. Acestea pot fi clasificate ca:
Drumuri nationale secundare;
Drumuri nationale principale;
Drumuri nationale europene ;
Drumuri expres;
Autostrazi.

Dacă schimb numărul de înmatriculare al mașinii, mai rămane valabila rovinieta ?

In cazul schimbarii numarului de inmatriculare al autovehiculului, rovinieta ramane valabila pana la sfarsitul perioadei pentru care a fost platita, in concordant cu art. 9 din Ordinul 769 din 1.10.2010 cu privire la aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea taxei de utilizare a retelei de drumuri nationale ale Romaniei:
Art. 9 “(1) In cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului, rovinieta isi mentine valabilitatea numai in conditiile in care utilizatorul solicita efectuarea modificarii in baza de date, in scris, la CNADNR - S.A.
(2) Pentru efectuarea modificarii utilizatorul se va prezenta la unul dintre punctele de lucru ale CNADNR - S.A. cu urmatoarele documente: a) cerere scrisa, conform formularului-tip care se regaseste pe pagina web a CNADNR - S.A.;
b) cartea de identitate a autovehiculului in copie si originalul acesteia pentru verificarea conformitatii.
(3) Solicitarea se verifica pe loc si, daca aceasta este justificata, dupa achitarea de catre utilizator a tarifului de modificare a numarului de inmatriculare in baza de date, se efectueaza aceasta modificare.
(4) Tariful de modificare a numarului de inmatriculare in baza de date este de 20 lei, fara TVA, pentru fiecare numar modificat.
(5) Odata cu modificarea numarului de inmatriculare, in baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atesta efectuarea modificarii si valabilitatea rovinietei pentru noul numar de inmatriculare, in doua exemplare identice, dintre care:
a) unul va fi stampilat de catre CNADNR - S.A. si va fi inmânat solicitantului
b) unul va fi semnat de catre solicitant si va ramâne la CNADNR - S.A.”

Am vandut vehiculul si totusi am primit un proces verbal de constatare a contraventiei ?

Acest lucru se datoreaza faptului ca in urma vanzarii vehiculului noul proprietar nu a efectuat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului in termenul prevazut de legislatia in vigoare (Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare).

Din acest motiv, in evidentele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, dumneavoastra figurati in continuare ca si detinator al vehiculului, iar in cazul utilizatorilor romani (persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in România) responsabilitatea achitarii rovinietei revine in exclusivitatea acestora.

CNAIR nu are niciun drept in aplicarea sanctiunilor altor persoane, decat celor inscrise in certificatul de inmatriculare ca detinatori sau ca utilizatori in baza unui drept legal.

In aceasta situatie, puteti formula o contestatia la procesul verbal emis, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliati sau îşi are sediul firma dumneavoastra.

Totodata, va puteti adresa serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in a carui raza de competenta a fost inmatriculat vehiculul, in vederea depunerii unei notificari cu privire la instrainarea vehiculului .

Notificarea trebuie sa fie insotita de copii de pe documentele justificative (contract de vanzare-cumparare, certificat de radiere fiscala pentru vehiculul in cauza).

Am primit amenda desi rovinieta este valabila. Ce fac ?

Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia.Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost savârşită contravenţia, (dacă în procesul verbal de constatare a contravenţiei nu este specificată altă circumscripţie).

Am primit un proces verbal de contraventie, pe care l-am achitat. Ce trebuie sa fac mai departe?

in cazul in care ati achitat amenda contraventionala, conform celor inscrise in procesul verbal, trebuie sa trimiteti catre CESTRIN, prin una din metodele mentionate mai jos, copii ale documentelor care atesta plata amenzii contraventionale, impreuna cu o copie a procesului verbal si a instiintarii de plata.

prin posta, la adresa Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti

prin predare directa la sediul CESTRIN, Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti;

Va rugam sa pastrati originalele documentelor de plata.

Trebuie sa platesc rovinietele inclusiv pentru autovehicule inmatriculate temporar ?      

Faptul ca un autovehicul are numere de inmatriculare provizorii nu scuteste conducatorul auto de la plata rovinietei. Potrivit ar. 2.2 din Ordinul 769 din 01.10.2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplcarea taxei de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, “(2) Tariful de utilizare se aplica utilizatorilor romani si straini pentru toate vehiculele detinute de acestia, inmatriculate temporar sau definitiv, care circula pe reteaua de drumuri nationale din Romania.”

Pot recupera contravaloarea rovinietei pentru perioada cat autovehiculul nu a circulat?

Potrivit ar. 2.2 din Ordinul 769 din 01.10.2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplcarea taxei de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, contravaloarea rovinietei poate fi recuperate numai in urmatoarele cazuri:
“Art. 6 (1)CNADNR - S.A. va returna contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzatoare perioadei de neutilizare, la solicitarea utilizatorului, in situatia radierii din circulatie a vehiculelor ca urmare a:
a)dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;
b)scoaterii definitive din Romania a vehiculului;
c)declararii furtului vehiculului.
(2)Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului de utilizare, corespunzator perioadei de neutilizare, se depune la CNADNR - S.A., impreuna cu documente emise de organele abilitate, din care sa reiasa, dupa caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii, data inregistrarii furtului, originalul sau copia legalizata a dovezii de radiere din circulatie a vehiculului, emisa de organele Politiei Rutiere.
(3)Suma ce se va returna va fi calculata proportional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsa intre data evenimentului rutier care a condus la distrugerea acestuia, data predarii la o unitate specializata in vederea dezmembrarii, data inregistrarii furtului, data radierii din circulatie in cazul scoaterii definitive din ania a vehiculului, dupa caz, si data expirarii valabilitatii tarifului de utilizare, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor.
Art. 7 (1)In cazul in care pentru acelasi vehicul se achita tariful de utilizare de doua sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel putin o zi, la solicitarea utilizatorului, CNADNR - S.A. va returna contravaloarea tarifului corespunzator perioadei de suprapunere.
(2)Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzator perioadei de suprapunere, se depune la CNADNR - S.A. impreuna cu o copie a cartii de identitate sau a certificatului de inmatriculare al vehiculului ce va purta inscrisul "conform cu originalul", semnatura si, dupa caz, stampila utilizatorului.
(3)Suma ce se va returna va fi calculata in functie de perioada de suprapunere a valabilitatii, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor.
Art. 8 (1)Pentru cererile de restituire, CNADNR - S.A. are obligatia sa verifice incadrarea in situatiile prevazute la art. 6 si 7 si sa restituie utilizatorului suma la care are dreptul, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii.
(2)Pentru cererile de restituire prevazute la art. 6 si 7, CNADNR - S.A., in cazul in care constata ca utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii motivul pentru care aceasta a fost respinsa total sau partial, dupa caz.” Sursa: CNADNR

Intrebari frecvente – Asistenta rutiera


Despre Asistenta Rutiera 9695 ?                     

Asistenta rutiera este des asimilata Tractarii Auto, lucru deloc adevarat. Conducatorii auto trebuie sa asociaze asistența rutieră 9695 preponderent cu sprijinul, ajutorul și siguranța în situația unui eveniment rutier. 9695 oferă clienților săi garanția că, în orice moment, cineva le va fi alături pentru rezolvarea unei probleme ivite în trafic. Uneori, fara nici un motiv, masina dumneavoastra nu vrea sa mai porneasca, exact cand ai nevoie de ea mai mult. În cazul unui incident rutier, trage mașina pe partea dreaptă și rămâi calm: noi suntem aici să te ajutăm.Apelează 021 9695 sau 004021 212 9695, iar operatorii noștri îți vor oferi asistența și informațiile necesare, în funcție de natura evenimentului rutier.Platforma vine din cel mai apropiat oras fata de pozitia dvs, contactam cel mai apropiat tractator . Insa timpul poate sa difere in functie de : accesul la locatia dumneavoastra, conditiile de trafic sau conditiile meteorologice.

In caz de eveniment cum procedez ?                

In cazut unui eveniment trebuie sa apelati 021 9695 sau 004021 212 9695, iar operatorii noștri va vor oferi asistența și informațiile necesare, în funcție de natura evenimentului rutier.

Cum se realizeaza serviciile de interventie ?   

Serviciile de interventie se realizeaza doar cu autospeciale destinate in mod expres transportului de vehicule accidentate sau cu alte probleme tehnice. Aceste operatiuni se vor realiza in deplina siguranta de catre personal specializat in transportul de vehicule.

Care este timpul de raspuns ?                           

Dupa semnalarea evenimentului in call center la numerele 021 9695 sau 004021 212 9695, in cel mai scurt timp posibil, o echipă 9695 va veni către tine pentru a soluționa problema apărută și semnalată.
Platforma vine din cel mai apropiat oras fata de pozitia dvs, contactam cel mai apropiat tractator . Insa timpul poate sa difere in functie de : accesul la locatia dumneavoastra, conditiile de trafic sau conditiile meteorologice.

In caz de eveniment pot fi tractat la domiciliu ?

9695 va organiza si asigura serviciul de tractare: Daca evenimentul se produce in Romania puteti solicita Tractare până la cel mai apropiat service auto sau "Tractare la domiciliu " sau la un service din localitatea de domiciliu, in limita a 100, 200, 300 km in functie de abonamentul achizitionat , pe distanta dus-intors preluam noi costurile, ce depaseste aceasta distanta platiti dumneavoastra direct tractatorului. Tot ce tine de cheltuiala in service/ vulcanizare/benzinarie, intra in atributia clientului.
- in Europa (conform art 5.1) până la cel mai apropiat service auto. Serviciul de tractare este asigurat cand autoturismul: - este imobilizat in urma unei defectiuni tehnice, pana de pneu, pana de carburant, alimentare gresita cu combustibil, blocare sistem de inchidere sau accident si nu a putut fi repus in functiune la locul evenimentului rutier;

Pot activa abonamentul la momentul in care am nevoie de interventie?

Abonamentele se achizitioneaza pentru evenimente viitoare, posibile.Nu se poate achizitiona / activa un abonament in momentul in care aveti deja probleme cu masina.

Abonamentul se activeaza automat dupa confirmarea platii, dar intra in valabilitate cu data mentionata de dumneavoastra, in formularul de Comanda, la rubrica "data inceput de valabilitate".
Valabilitatea abonamentului poate incepe cel mai devreme peste 48 de ore de la activare.

Cum pot beneficia de serviciile suplimentare ?

Daca evenimentul se produce in afara Romaniei, masina beneficiaza de tractare la cel mai apropiat service autorizat si daca se confirma in baza devizului tehnic ca reparatia dureaza mai mult de 8 h, puteti opta pentru unul din serviciile suplimentare. Pentru abonamentele Extra si Silver aveti ca optiune 2 servicii (transport sau taxi), iar pentru abonamentele Premium si Gold aveti la alegere 4 servicii (taxi, transport, cazare sau rent-a-car).

Cum pot beneficia de serviciul repatriere?      

9695 organizeaza si/sau deconteaza repatrierea autoturismului in Romania, in localitatea de resedinta/domiciliu a Titularului sau un service auto din localitatea de resedinta/domiciliu al Titularului, in limita maxima de 1500 EUR echivalent in RON, TVA inclus, per eveniment rutier acoperit, pe distanta dus-intors, in situatia in care evenimentul rutier acoperit s-a produs in afara Romaniei, iar service-ul auto la care autoturismul a fost tractat pentru reparatie, in urma imobilizarii datorate unei defectiuni tehnice sau unui accident rutier, confirma in scris, in baza unui deviz tehnic detaliat, ca acesta este imposibil de reparat intr-un termen de 10 zile lucratoare incepand cu data emiterii devizului, fiind excluse zilele referitoare la termenul de livrare a pieselor de schimb si durata de preluare a autoturismului in service-ul auto in vederea efectuarii reparatiei.
9695 nu va repatria autoturismul in urma unui accident sau defectiuni tehnice, daca valoare de recuperat a autoturimului este mai mica decat costul total al repatrierii, conform devizului tehnic emis de catre service-ul auto la care acesta a fost tractat de catre 9695 in vederea reparatiei, coroborat cu valoare pe piata a autoturismului tinand cont de vechimea masinii, numarul de kilometri inregistrati si costul total al reparatiei.

Am pierdut sau mi-a fost furat abonamentul anual. Ce fac?

În cazul pierderii sau furtului abonamentului anual, te rugam sa ne contactezi in cel mai scurt timp dupa ce ai constatat absenta lui. Poti face acest lucru apeland (021) 9695 sau scriindu-ne un e-mail la adresa contact@9695.ro Operatorii nostril vor face apoi toate demersurile necesare anularii abonamentului pierdut si emiterii unui nou abonament fara ca serviciile si beneficiile aferente statutului tau de membru al clubului 9695 sa fie afectate.

3500+ parteneri in UE

9695 a construit cea mai mare rețea de furnizori de servicii de asistenta rutiera.

Suport callcenter 24/7

Suport callcenter 24/7 gata să răspundă solicitărilor la 021 9695.

Alege abonamentul 9695

Asistență rutieră FARA LIMITA DE INTERVENTII, cu acoperire in Romania si Europa.

Unde ne gasesti?


Oriunde in trafic unde un client 9695 are nevoie de asistenta rutiera, in România sau in Europa. In restul timpului, preluam non stop apeluri la numarul de telefon 021 9695 pentru a oferi asistenta rutiera sau consultanta in domeniu. Ne poti gasi oricand accesand adresa: www.9695.ro

Cum Comand

Esti la 3 pasi de abonamentul tau de asistenta rutiera 9695!

Detalii
Cum Platesc

Ai plata cu cardul prin EuPlătesc, in siguranta, simplu si rapid

Detalii
Compara abonamente

Alege asistența rutieră oferită de 9695 prin cele 6 abonamente

Detalii

visa EuPlatesc